Výhra

Vítěz hry získá titul "Poslední Trosečník" a šek na 1 000 000 dolarů. Vítěz také získá auto od sponzora soutěže (kromě série Survivor: Cook Islands). V několika sériích se finálový hráči domluvili, že vítěz si také ponechá vlajku či jiný typický předmět z tábora.

Navíc při posledních pěti či šesti hráčích se v jedné soutěži hraje o auto. Prozatím, vítěz této soutěže o auto zatím nikdy nevyhrál celou hru a to vedlo k tomu, že se považuje výhra auta za prokletí. :-)

Každý hráč obdrží výhru v závislosti na délce jejich setrvání v soutěži. Ve většině sérií, druhé místo (runner-up) obdrží 100 000 dolarů a třetí místo 85 000 dolarů. Sonja Christopher, která byla prvním vyloučeným trosečníkem v Survivor: Borneo obdržela 2 500 dolarů. Výhry vzrostly pro Survivor: All-Stars, kde trosečník na druhém místě obdržel 250 000 dolarů, na třetím místě 125 000 dolarů a čtvrtém místě 100 000 dolarů. Tina Wesson, která byla první vyloučena v Survivor: All-Stars získala 25 000 dolarů. V sérii Survivor: Fiji, kde poprvé trosečníci na druhém a třetím místě získali shodný počet hlasů (finále se odehrávalo ve třech soutěžících), oba tito trosečníci obdrželi 100 000 dolarů a trosečník na čtvrtém místě dostal 60 000 dolarů. Odměny u jiných sériích s více než šestnácti trosečníky jsou neznámé.

Všichni soutěžící obdrží 10 000 dolarů za jejich přítomnost na Reunion show (závěrečné setkání všech trosečníků ve studiu).