Soutěže

V průběhu hry hráči proti sobě bojují v soutěžích buď jako kmen proti kmeni či individuálně. Soutěže jsou koncipovány na vytrvalost, sílu, obratnost, řešení problémů, týmovou práci, zručnost či vůli a jsou navrženy tak, aby odpovídaly tématem aktuální série. Častým stylem soutěže je překážková dráha, kde je nutné posbírat všechny kousky skládačky a následně tuto skládačku správně poskládat.

V některých soutěžích musí trosečníci jíst nechutné jídlo (včetně typických jídel místních obyvatel), či jsou zaměřeny na znalosti soutěžících o místním prostředí či ostatních hráčích. V mnoha sériích je i soutěž, které se zúčastní člen rodiny, přítel nebo jiná významná osoba každého trosečníka, dále se také vyskytuje 'Survivor Aukce', kdy trosečníci přehazují ostatní, aby získali luxusní odměnu (jídlo, koupel, atd.) či strategickou výhodu při další soutěži.

JEFF PROBST NA SURVIVOR AUKCI.

Dále může být soutěž, při které získá vítěz nové auto nebo soutěž obsahující prvky minulých soutěží série. Ve vytrvalostních soutěžích musí obvykle soutěžící balancovat na malých bidýlkách nebo vydržet na sloupech či využít svou vlastní váhu tak dlouho, dokud vydrží. Ve vytrvalostních soutěžích se postupně může zvyšovat obtížnost, aby se k vítězi došlo rychleji. V některých soutěžích kmeny soutěžily na vlastních plážích a měly za úkol postavit lepší přístřešek či vytvořit lepší signál SOS než druhý kmen. Výsledek pak posuzoval znalec a výhra byla shozena z letadla nebo přivezená lodí.

Jednotlivé soutěže jsou trosečníkům oznámeny speciálními zprávami zanechané v blízkosti tábora nazvané treemail (stromová pošta). Tento název se uchytil již v první sérii Survivor: Borneo, jelikož zprávy byly zanechány v koši zavěšeném na stromě. Tyto zprávy jsou téměř vždy napsány rýmem, který obsahuje náznaky principu nadcházející soutěže a někdy je zpráva doplněna také rekvizitou, která může být užitečná pro vymyšlení strategie pro soutěž.

Existují dva typy soutěží: Soutěž o odměnu a soutěž o imunitu. V soutěži o odměnu, trosečníci soutěží o luxusní věci, které nejsou nezbytné pro přežití, ale díky kterým je život jednodušší či zábavnější. Příkladem je jídlo, křesadlo, rybářské náčiní, plachta či krátké výlety mimo tábor. V soutěžích o imunity se nesoutěží o odměnu, ale jak napovídá název, soutěží se o imunitu. Kmen, který získá imunitu se nemusí zúčastnit Kmenové rady (Tribal Council), která slouží pro eliminaci tedy vyloučení trosečníků.

Vyskytuje se i pár kombinací, kdy je jen jedna soutěž, ale hraje se jak o odměnu, tak o imunitu. V prvních epizodách bývá pouze soutěž o imunitu, kde vítězný kmen získá zároveň i odměnu (křesadlo, rybářské náčiní, plachtu, atd.). V případě více kmenů, získá odměnu vítězný kmen a imunity všechny kmeny kromě posledního.

V pozdějších sériích, kdy zbývají dva kmeny, se objevily i soutěže, po kterých šly oba dva kmeny na Kmenovou radu. Ale je více způsobů, jak probíhaly: v každém kmeni mohl jeden trosečník získat individuální imunitu nebo jeden kmen pozoruje druhý kmen při Kamenové radě a užívají si dobrého jídla.

Před sloučením, všechny soutěže probíhají mezi kmeny a odměny a imunita patří celému kmenu. Po sloučení soutěžící již soutěží sami za sebe. Individuální odměna většinou umožňuje výherci vybrat si jednoho či více členů, kteří s ním tuto odměnu budou sdílet. Po sloučení se také v soutěžích o odměnu občas vytvářelo dva či více týmů ze zbývajících hráčů v kmeni, které bojovaly proti sobě a kde vítězný tým vyhrál odměnu společně.

V posledních sériích se objevily "speciální tajné zprávy" uschované například v láhvi nebo drženou Jeffem. Tato zpráva byla po ukončení soutěže dána vítězi či poraženému a uděleny pokyny, zda jí má přečíst ihned po soutěži, před další soutěží nebo až na Kmenové radě. V těchto zprávách se může například kmen rozhodnout, zda půjde na Kmenovou radu nebo se rozhodne pobývat na horší pláži. V individuálních soutěžích může soutěžícímu poskytnout nějakou výhodu vůči ostatním, atd.

JEFF DRŽÍ TAJNOU ZPRÁVU(COOKOVY OSTROVY)

Pokud má jeden kmen více hráčů než druhý musí dorovnat při soutěži počet soutěžících, kteří budou soutěžit. Žádný soutěžící nemůže v soutěži sedět dvakrát za sebou. Některé soutěže vyžadují stejný počet mužů a žen z každého kmene, potom se musí posadit soutěžící určitého pohlaví, které nadbývá.

Soutěže se zpravidla konají v tří denním cyklu - jeden den je soutěž o odměnu, další den je odpočinkový a následuje soutěž o imunitu a Kmenová rada.
Pod textem je video, kde soutěžící soutěží o odměnu nebo imunitu. :-)