Sloučení kmenů

V sériích, kde se na začátku vyskytuje více kmenů než dva, se po jedné až čtyřech Kmenových radách tyto kmeny rozdělí do dvou. V mnoha sériích byla před sloučením kmenů také v určité fázi hry kmenová výměna. To znamená, že se pár hráčů prohodí mezi kmeny či dochází ke změně celých kmenů. Jsou různé způsoby, jak výměny probíhají. Může to být náhodným zamícháním či vybráním dvou kapitánů, kteří poté vybírají členy kmene. Výměny většinou mají za následek rozpad brzkých aliancí a spojenectví a zároveň může ušetřit některé hráče, kteří měli být brzo vyloučeni.

Když zbývá posledních 8 až 12 hráčů ve hře, sloučí se oba kmeny do jednoho. Od této chvíle, se soutěže odehrávají na individuální bázi. Po sloučení je také oznámeno, na které pláži bude nový sloučený kmen žít. Kmen si vybere nové jméno a vytvoří si svou novou vlajku z materiálu, který mu dodá realizační tým. V 10. sérii Survivor: Palau nebylo typické sloučení kmenů, jelikož kmen Koror zdolal kmen Ulong vyhráním všech soutěží o imunitu. V kmenu Ulong zůstal pouze jeden člen, který se poté připojil ke kmeni Koror. Tento kmen neměnil již své jméno ani barvu. Proto v této sérii nebyly nikdy použity zelené buffíky připraveny pro sloučený kmen.

Nepříklad ve Guatemale se jeden kmen jmenoval YAXHÁ a druhý NAKÚM. Po spojení si vybrali jméno XHAKÚM.