Porota

Vyloučení hráči opouští zcela hru, avšak při posledních 9, 10 či 12 hráčích, se vyloučený hráč stává členem poroty. Porota na konci hry rozhoduje z posledních dvou nebo tří hráčů, kdo se stane vítězem a zaslouží si hlavní výhru. Od chvíle, kdy je porota tvořena, její členové se zúčastňují každé Kmenové rady, kde v tichosti sedí a pozorují průběh rady. Porota je ubytována v místech, kde jsou ostatní členové týmu. Členové poroty mají mezi sebou zakázáno diskutovat ohledně hlasování, aby se zabránilo spolupráci či tajným dohodám v hlasování ve finálové části hry. Toto platí až do vyhlášení vítěze.

POROTA NA KMENOVÉ RADĚ