Ostrov vyhnanství

Ostrov vyhnanství (Exile island) byl poprvé představen v Survivor: Palau, kde jeden trosečník zůstal sám na pláži v důsledku proher jeho kmene v soutěžích o imunitu. Skutečný Ostrov vyhnanství byl však poprvé použit v Survivor: Panama - Exile island a poté v Survivor: Cook islands, Survivor: Fiji, Survivor: Micronesia - Fan vs. Favorites, Survivor: Gabon a naposled v Survivor: Tocantins. Funkce "Ostrova vyhnanství" spočívá v tom, že vybraný hráč je po soutěži o odměnu vyhoštěn na ostrov či odlehlé místo minimálně na jeden den a vrací se před soutěží o imunitu. Hráč poslaný na "Ostrov vyhnanství" je vybrán většinou vítězným kmenem nebo vítězem z individuálních soutěží. V Survivor: Micronesia - Fan vs. Favorites a Survivor: Tocantins byli vybrání dva hráči, kteří museli na Ostrov vyhnanství (jeden z poraženého a jeden z vítězného kmene). Není-li uvedeno jinak a pravidla to dovolují, může rozhodující hráč poslat na Ostrov vyhnanství sám sebe.

Rovněž pokud je nerovnoměrný počet soutěžících při tvorbě kmenů (v počátečním rozdělení nebo při výměnách kmenů) je jeden z hráčů vybrán a poslán na Ostrov vyhnanství (toho bylo využito v Survivor: Panama - Exile Island, Survivor: Fiji a Survivor: Gabon) a je tam do té doby, než jeden z kmenů nedojde na Kmenovou radu a nevyloučí svého člena, kterého poté hráč nacházející se na Ostrově vyhnanství nahradí.

Jakmile je hráč vybrán, je okamžitě převezen lodí na Ostrov vyhnanství nebo mu je dána mapa s přesným místem, kde se Ostrov vyhnanství nachází. Tam se nachází pár důležitých nástrojů na přežití, většinou mačeta, hrnec, čutora na vodu a malé místo na ukrytí. Dvě hlavní nevýhody Ostrova vyhnanství jsou nedostatek jídla a vody, díky čemuž se hráč může oslabit a snížit svou zdatnost při další soutěži a izolace od ostatních hráčů, což může oslabit jeho postavení v kmeni. Většinou právě z těchto důvodů jsou soutěžící na Ostrov vyhnanství posíláni.

Osoba poslána na Ostrov vyhnanství však dostane cenu útěchy těchto typů - nápovědu ke skryté imunitě, která může být umístěna na ostrově, ale také nemusí, "okamžitý komfort" (Survivor: Gabon) nebo právo na změnu kmene (Survivor: Tocantins). Pokud je vyhoštěný soutěžící požádán o navrácení do hry před Kmenovou radou, nemůže být vyloučen a dostává imunitu na příslušné Kmenové radě.

Pouze ve dvou sériích byly použity rozdílné zvraty s vyhnanstvím. V Survivor: China kmen, který vyhrál soutěž o odměnu, měl právo unést jednoho člena z druhého kmene, který s nimi musel strávit celou dobu do další soutěže o imunitu. V Survivor: Samoa tomu bylo obráceně a to tak, že vítězný kmen musel vybrat jednoho svého člena, který jel s poraženým kmenem do jejich tábora a mohl pozorovat vztahy v tomto kmeni. Po sloučení se již tyto zvraty nepraktikovaly.

Přestože Ostrov vyhnanství se již dále nevyskytoval po sérii Survivor: Tocantins, v Survivor: Redemption Island se znovu objevil a to ve formě Ostrova vykoupení (Redemption Island), kde vyloučení soutěžící mají možnost bojovat o návrat zpátky do hry. Hráč vyloučený na kmenové radě, neodchází ze hry, ale je poslán na Ostrov vykoupení, kde musí žít do doby, než se na ostrov dostane další hráč, který byl vyloučen na kmenové radě. Poté se tito dva trosečníci utkají v souboji a poražený musí již definitivně opustit hru a vítěz tohoto duelu čeká na Ostrově vykoupení opět na dalšího soupěře. To se opakuje tak dlouho, dokud není trosečník z Ostrova vykoupení poslán zpět do hry. Souboje na Ostrově vykoupení mohou probíhat i s více než dvěma trosečníky.

OSTROV VYHNANSTVÍ:PANAMA

OSTROV VYHNANSTVÍ - MIKRONÉSIE(MYSLÍM)