Kmenová rada

Kmenová rada se koná na konci každé epizody. Zde volí trosečníci proti jednomu hráči v kmeni, který bude vyloučen. Při prvním příchodu na Kmenovou radu je soutěžící požádán, aby si vzal svou pochodeň a zapálil ji v ohništi umístěného na Kmenové radě. "Toto je část rituálu Kmenové rady, protože oheň reprezentuje Váš život. Dokud máte oheň, jste stále ve hře. Pokud Váš oheň uhasne, jste ze hry venku." (This is part of the ritual of Tribal Council because fire represents life. As long as you have fire, you are still in this game. When your fire's gone, so are you.) je věta, kterou Jeff přivítá trosečníky na první Kmenové radě. Pokud už existuje porota, je požádána, aby přišla na Kmenovou radu a tiše seděla a pozorovala průběh Kmenové rady. Soutěžící jsou na Kmenové radě dotazování Jeffem, co se událo během předešlých dní a jak se vyvíjely vztahy mezi nimi. Těsně před hlasováním se Jeff zeptá soutěžícího s individuální imunitou, zda si jí nechá či předá jinému soutěžícímu. Kdokoli kdo má imunitu, nemůže být vyloučen ze hry.

SOUTĚŽÍCÍ SI ZAPÁLÍ POCHODNĚ

    VOLÍ OSOBU, KTEROU CHTĚJÍ VYLOUČIT.

POKUD SOUTĚŽÍCI NEMÁ SKRYTÝ SYMBOL IMUNITY A DOSTANE NEJVYŠŠÍ POČET HLASŮ, JE MU UHAŠENA POCHODEŇ A ODEJDE DOMŮ.

Pod textem je video, které znázorňuje, jak Amanda našla skrytý symbol imunity a použila ho na kmenové radě. A udělala dobře. Místo ní odešla Alexis.